fbpx

Dây điện Cadisun, dây mềm tròn 4 ruột VCTF 4X

TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227)

Danh mục: